/ELKARREKIN ARABA Y EHBILDU RECLAMAN A LA DFA EXPLICACIONES SOBRE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE POBES

ELKARREKIN ARABA Y EHBILDU RECLAMAN A LA DFA EXPLICACIONES SOBRE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE POBES

Tras conocerse la rescisión del contrato de construcción, equipamiento y puesta en marcha del centro residencial para personas mayores de Pobes, entre el Ayuntamiento de Ribera Alta y la empresa adjudicataria, los dos grupos junteros han solicitado la comparecencia del Diputado Foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, y del alcalde de esta localidad, Jesús Berganza.

Este proyecto ha contado con 396.000 euros de financiación foral, distribuidos entre los años 2012, 2013 y 2014. Por ello, EHBildu y Elkarrekin Araba quieren conocer los detalles y las razones de esta rescisión que deja a Ribera Alta sin residencia de mayores y centro de día.

Teniendo en cuenta que la inversión de la DFA en este proyecto ronda los

400.000 euros, los dos grupos junteros preguntarán al máximo responsable del Departamento de Asuntos Sociales, Emilio Sola, y al alcalde de Ribera Alta, Jesús Berganza, por el futuro de este edificio, y en su caso, por las posibilidades de uso que se barajan para el mismo.

Del mismo modo, y siempre atendiendo a esa inversión foral, aunque la titularidad del centro corresponda a Ribera Alta, EHBildu y Elkarrekin Araba quieren conocer el papel que va a jugar la DFA en la resolución de este conflicto y en la decisión que se tome para darle un uso en el futuro.

ELKARREKIN ARABAK ETA EH BILDU-K POBESEKO ADINEKOEN EGOITZARI BURUZKO AZALPENAK ESKATU DIZKIOTE AFA-RI

Erriberagoitiko Udalaren eta enpresa esleipendunaren artean Pobeseko adinekoentzako egoitza-zentroa eraikitzeko, ekipatzeko eta martxan jartzeko kontratua eten dela jakin ondoren, EH Bildu eta Elkarrekin Araba taldeek Gizarte Politiketako Foru Diputatua den Emilio Solaren eta herri honetako alkate Jesus Berlinen agerraldia eskatu dute.

Proiektu horrek 396.000 euroko finantzaketa izan du, 2012, 2013 eta 2014. urteetan banatuta. Hori dela eta, Erriberagoitia adinekoen egoitzarik eta eguneko zentrorik gabe uzten duen etete horren xehetasunak eta arrazoiak ezagutu nahi dituzte EH Bildu-k eta Elkarrekin Arabak.

Arabako Foru Aldundiak proiektu honetan egingo duen inbertsioa 400.000 euro ingurukoa izango dela kontutan hartuta, bi batzarkide taldeek Emilio Sola Gizarte Gaietarako Departamentuko arduradun nagusiari eta Jesús BERLA Erriberagoitiko alkateari eraikin honen etorkizunaz eta, hala badagokio, eraikin horretarako kontutaan hartzen diren erabilera-aukerez galdetuko diete.

Zentzu honetan, eta betiere foru-inbertsio horri erreparatuz, zentroaren titulartasuna Erriberagoitiari badagokio ere, EH Bildu-k eta Elkarrekin Arabak jakin nahi dute zer eginkizun izango duen AFA-k gatazka hau konpontzeko eta etorkizunean hura erabiltzeko hartuko den erabakian.
NOTA DE P